Dữ liệu các hố khoan địa chất công trình

Chuyên mục: Data chuyên ngành

Chuyên thu thập thông tin về địa chất trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước lân cận, với mục đích chia sẻ các thông tin về địa tầng khu vực, tính chất cơ lý các lớp đất, mặt cắt địa chất công trình. Cung cấp các tài liệu địa chất và báo cáo khảo sát địa chất, số liệu địa chất tham khảo ... dành cho nghành xây dựng, các giảng viên, sinh viên cần tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực địa chất công trình.

Dành cho:

Kỹ sư muốn tìm kiếm thông tin địa chất, phục vụ việc khảo sát – thiết kế cho công trình.

Sinh viên kỹ thuật (xây dựng, cầu đường, địa chất) đang tìm thông tin địa chất cho đề án của mình.

Chủ đầu tư muốn tìm kiếm thông tin địa chất để kiểm tra / tính toán chi phí xử lý nền móng cho công trình.

Nhà thầu khảo sát cần thông tin địa chất công trình để tham khảo lập Đề cương khảo sát, lập dự toán sát với thực tế.

Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin tại mục liên hệ phía dưới website