Dữ liệu về xe hơi sản xuất trong các năm gần đây

Dữ liệu về xe hơi sản xuất trong các năm gần đây, bao gồm năm sản xuất (year), hãng sản xuất (make), model, trim. Kèm theo tool đọc dữ liệu bằng PHP

Các bạn xây dựng các hệ thống giao thông thông minh , uber for x, chia sẻ xe,... chắc sẽ cần data này

Download toàn bộ dữ liệu tại đây >>

Follow Us