Phân tích con người

Chúng tôi tin vào việc đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng, không phải linh cảm.

Đừng chỉ thu thập dữ liệu. Hãy tạo ra hiểu biết. 

 Phân tích con người

Một cuộc cách mạng đang lặng lẽ diễn ra trên toàn cầu trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực và phát triển nhân tài. Đối mặt với sự gia tăng trong nhu cầu cho các hiểu biết giá trị về nguồn nhân lực, các công ty đang dần nhận ra tiềm năng to lớn chưa được khám phá trong những gì họ đã biết và có thể biết về nguồn nhân lực của mình. Phương pháp này được gọi là “phân tích con người” và nó đang thay đổi cách mà các công ty nghĩ về mọi thứ từ thu hút và phát triển nhân tài cho đến việc kết nối và lưu giữ nhân tài. 

Chúng tôi là người dẫn đầu trên toàn thế giới trong mảng Phân tích Con người bởi chúng tôi đi xa hơn việc đơn giản báo cáo lại dữ liệu và thực hiện khảo sát. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ toàn diện trong phân tích con người, với sự hiểu biết về các vấn đề cụ thể trong nguồn nhân lực mà các công ty đang phải đối mặt. Chúng tôi đưa ra nhóm dịch vụ đa dạng, từ đánh giá tiêu chuẩn đến phân tích nâng cao đến khảo sát nhân lực toàn diện. Chúng tôi cũng có thể giúp đỡ doanh nghiệp để xây dựng khả năng phân tích con người để giúp doanh nghiệp tận dụng dữ liệu, đặc biệt là Dữ liệu lớn cho Quản lý nguồn nhân lực. Chúng tôi giúp bạn loại bỏ yếu tố “phỏng đoán” ra khỏi những quyết định quan trọng liên qua đến nhân lực, hỗ trợ bạn trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động và kết quả tài chính.

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ toàn diện trong Phân tích Con người 

Chúng tôi đam mê với sứ mệnh: giúp đỡ khách hàng của mình sử dụng dữ liệu để tạo ra những hiểu biết, và để sử dụng những hiểu biết này để thúc đẩy nhân tài, và những kết quả tốt hơn trong tài chính và hoạt động.

  • Phát triển khả năng Phân tích Con người
  • Dịch vụ phân tích và dự đoán tài năng
  • Khảo sát nguồn Nhân lực
  • Chuẩn mực Saratoga
  • Đánh giá tài năng

Follow Us