Phân tích Khách hàng

Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định trong thời gian thực với các phân tích nâng cao.

Mang lại các kết quả có thể đưa vào thực hiện bằng cái nhìn 360° về khách hàng 

Phân tích Khách hàng

Nền tảng Tri thức về Khách hàng của chúng tôi có khả năng xử lý dữ liệu lớn, xác định các khuôn mẫu trùng lặp trong hành vi của khách hàng để cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện về nền tảng khách hàng hiện tại. 

Thực hiện tăng trưởng doanh thu bền vững và cải thiện lợi nhuận bằng cách kết hợp nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm phù hợp vào đúng thời điểm.

Nền tảng này sẵn sàng để được sử dụng trong mọi ngành công nghiệp có dữ liệu lớn như ngành hàng bán lẻ và tiêu dùng, tài chính và viễn thông.


Nền tảng Tri thức của chúng tôi cung cấp dịch vụ với lời hứa về hiệu quả chứ không chỉ là kết quả
Dự đoán các thay đổi của khách hàng
Thúc đẩy sự trung thành của khách hàng
Cầu nối giữa tốc độ và hiểu biết


Kết hợp nhiều công nghệ về dữ liệu lớn với các tài sản trí tuệ của chúng tôi về mô hình dữ liệu, dịch vụ phân tích, và các gói hiển thị dữ liệu sẵn có để tạo ra các giải pháp phù hợp được triển khai nhanh chóng cho doanh nghiệp.

 

Hạ tầng của nền tảng được điều chỉnh theo dữ liệu của doanh nghiệp

● Một trung tâm dữ liệu doanh nghiệp để quản lý dữ liệu không đồng nhất ở quy mô lớn.
● Tích hợp tính năng hỗ trợ và quản trị cho cấu hình nhiều người sử dụng (multi-tenancy configurations)

 

Giao diện thân thiện

● Một mô hình dữ liệu linh hoạt (với lược đồ để đọc) hỗ trợ trong khám phá dữ liệu và tích hợp mô hình

Dịch vụ triển khai, quản lý và điều phối

● Bàn làm việc online (online workbench) để lắp ráp dữ liệu và các phân tích vào một quy trình làm việc và hiện thị dữ liệu

Hiện thị hóa dữ liệu

● Gói giải pháp dashboard sẵn có cho cấp quản lý để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định
● Tính linh hoạt để hỗ trợ hiển thị hóa quy mô lớn sử dụng HTML5
● Hỗ trợ mã hóa và quản lý truy cập và danh tính

Follow Us