Phân tích chuỗi cung ứng

Nền tảng về cơ hội và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp của bạn có đang nhìn nhận chuỗi cung ứng như một cơ hội tạo dựng lợi thế cạnh tranh?

Phân tích chuỗi cung ứng

Nền tảng về cơ hội và tối ưu hóa chuỗi cung ứng là nền tảng của chúng tôi về chuỗi cung ứng nhằm cung cấp các hiểu biết kịp thời về hiệu năng chuỗi cung ứng. Sử dụng phân tích nâng cao - bao gồm máy học (machie learning), mô phỏng và tối ưu hóa - xác định các thách thức trong chuỗi cung ứng phức tạp và từ đó xác định những giải pháp hiệu quả nhanh bằng dữ liệu. 

Giúp khách hàng trả lời các câu hỏi như:

  • Làm sao để gia tăng nhanh chóng khả năng hiện thị về hiệu năng của chuỗi cung ứng?
  • Làm sao để xác định và lượng hóa nhưng lợi ích khó tìm thấy được?
  • Chuỗi cung ứng được tối ưu hóa sẽ trông ra sao?
  • Làm sao để quản lý chuỗi cung ứng trong thời gian thực? 

Gia tăng cách ​khách hàng của chúng tôi​ truy cập và xây dựng khả năng trong phân tích chuỗi cung ứng nâng cao

1. Xử lý dữ liệu bền vững - Xử lý nhanh dữ liệu lớn thành mô hình dữ liệu mong muốn và bền vững. 

2. Triển khai nhanh - Đặt cấu hình và triển khai các phân tích nâng cao về chuỗi cung ứng có thể sử dụng lại trong thời gian tính bằng tuần, chứ không phải năm. 

3. Tự tài trợ -  Xác định những cơ hội tiết kiệm chi phí vốn khó tìm, để củng cố chuỗi cung ứng, bằng cách sử dụng các phân tích nâng cao. Sử dụng các cơ hội tiết kiệm chi phí đã xác định cùng với khung chuẩn mực để tự hỗ trợ khả năng phát triển. 

4. Chuyên môn toàn cầu - Nắm bắt và gói gọn chuyên môn toàn cầu trong phân tích chuỗi cung ứng để gia tăng việc chuyển giao kiến thức. 

5. Hiển thị hóa tri thức - Khám phá các dashboard có thể điều chỉnh được nhằm cung cấp cái nhìn có chiều sâu vào hiệu năng của chuối cung ứng. 

6. Trung tâm chỉ huy - Hiện thị hóa kết quả mang tính tác động cao để giúp xác định và giao tiếp các vấn đề tiềm tàng, rủi ro và cơ hội một cách thuyết phục.

 

Giải pháp được xây dựng dựa trên 3 nền tảng phân tích xử lý dữ liệu doanh nghiệp và kỹ thuật số.

Nền tảng chuẩn đoán

Các ứng dụng có khả năng khai thác và chuyển đổi các dữ liệu khác nhau một cách nhanh chóng, sau đó vận dụng phân tích cao cấp nâng cao để tạo ra các tri thức về hiệu năng và cơ hội trong chuỗi cung ứng.

Nền tảng chuyển đổi

Các ứng dụng có khả năng cung cấp các khuyến nghị về tối ưu hóa chi tiết để phục vụ các chương trình chuyển đổi chuỗi cung ứng và hỗ trợ các quyết định chiến lược.

Nền tảng thời gian thực

Các ứng dụng về chuỗi cung ứng hỗ trợ sử dụng trong thời gian thực để khách hàng sử dụng trong hoạt động vận hành doanh nghiệp nhằm xác định các vấn đề và cơ hội ngay khi chúng xảy ra.

 

Với nhà sản xuất mỹ phẩm toàn cầu

Vấn đềKhách hàng của chúng tôi muốn chuẩn đoán các vấn đề hiện tại trong hoạt động kho vận và xác định các cơ hội để giải phóng vốn lưu động. 

Giải pháp: Chúng tôi triển khai hai ứng dụng trong giải pháp để trích xuất một lượng lớn các giao dịch từ hệ thống SAP của khách hàng và thực hiện phân tích toàn diện để tìm hiểu khuôn mẫu trong giao dịch bán hàng và tối ưu hóa mức độ dự trữ hàng tồn kho. 

Tác động: Xác định và kiểm chứng một cơ hội tiết kiệm chi phí tồn kho lên tới hơn £10 triệu. Tạo ra kết quả tương đương với hơn 300 nghìn đầu sản phẩm tồn kho giúp tiết kiệm gần 10% diện tích kho. 

Với nhà bán lẻ các ngành hàng ngoài thực phẩm

Vấn đề: Khách hàng của chúng tôi thiếu khả năng phân tích dữ liệu lớn. Họ phải đối mặt với áp lực giải phóng nhiều hơn nữa vốn lưu động và cải thiện hiệu năng hoạt động trong kho vận. Chúng tôi được yêu cầu xây dựng một ứng dụng ứng dụng được thiết kế như một công cụ cho hoạt động hàng tuần cho khách hàng. 

Giải pháp: Chúng tôi triển khai giải pháp trong hai giai đoạn: đầu tiên là với công cụ chuẩn đoán, sau đó, là công cụ xác định cơ hội cải thiện trong hoạt động và công cụ thu hoạch. Chúng tôi sử dụng hai ứng dụng của giải pháp (Hàng tồn kho và Chi phí phân phối) để xác định các cơ hội tiết kiệm vốn lưu động và các đòn bẩy liên quan. Chúng tôi thiết kế hệ thống giải pháp sẵn có để trả lời các câu hỏi cụ thể của khách hàng xung quanh việc giảm vốn lưu động trong hoạt động và việc sử dụng ứng dụng SCOOP đã được thiết kế riêng này này trên nền tảng đám mây như một dịch vụ quản trị liên tục. 

Kết quả: cơ hội giảm đi 29.6% lượng hàng tồn kho được xác định bởi giải pháp.

 

Với chuỗi các bệnh viện trên toàn cầu

Vấn đề: Khách hàng của chúng tôi muốn mô phỏng mạng lưới chuỗi cung ứng trong tương lai để xây dựng chiến lược chi phí hiệu quả nhất.

Giải pháp: Chúng tôi đã xây dựng đường cơ sở toàn diện (end-to-end) để giúp khách hàng theo dõi mạng lưới chuỗi cung ứng từ nguồn cung cho đến thị trường khách hàng. Chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển, bằng cách so sánh giữa các hệ thống để tìm hiểu sự lựa chọn tốt nhất. 

Kết quả: Dự án đã giúp khách hàng tìm được một đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển và vốn hóa được £12 triệu chi phí tiết kiệm được xác định thông qua các phân tích.

Follow Us