Dịch vụ khảo sát và cung cấp dữ liệu nghiên cứu

Bạn cần khảo sát thu thập dữ liệu về khách hàng, các dữ liệu kinh tế nhằm hoàn thành báo cáo phân tích cũng như hoàn thành đầu vào luận văn.

Dịch vụ khảo sát và cung cấp dữ liệu nghiên cứu

Nhưng bạn không có thời gian tự thu thập dữ liệu. Với mạng lưới học giả chuyên về nghiên cứu thị trường và các lĩnh vực tài chính liên quan sẽ hỗ trợ bạn công tác lấy dữ liệu nghiên cứu.Trung tâm Nghiên cứu Định lượng nhận cung cấp các dịch vụ thu thập dữ liệu khảo sát cũng như các dữ liệu liên quan tới tài chính-kinh tế vĩ mô.

1)    Cung cấp dịch vụ khảo sát thu thập dữ liệu cho cá nhân, doanh nghiệp.

2)    Cung cấp dữ liệu tài chính – kinh tế vĩ mô như: giá vàng, giá chứng khoán, lãi suất, cung tiền, tỷ giá,…

Để biết thêm về chi phí xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết >>

Follow Us